Az edelényi városi könyvtár általános gyűjtőkörű, nyilvános közkönyvtár. A helyi kultúra értékeinek őrzője, és a mindennapi információ forrása. Feladata, hogy mindenki számára biztosítsa az információhoz való szabad hozzáférést, melyet folyamatosan bővülő dokumentumállományával, a felhasználói igényeknek megfelelő szolgáltatásaival biztosít.

Felvilágosítást nyújtunk könyvtárunk és könyvtárközi kölcsönzés útján más könyvtárak dokumentumállományáról, katalógusokról, adatbázisokról, a számítógépek kezeléséről, az internethasználatról és a könyvtári rendszer szolgáltatásairól.

Testi képességeikben akadályozottak könyvtárhasználata

Könyvtárunk épülete lépcsőlifttel akadálymentesített. A nagyothallókkal történő kommunikációban speciális erősítő és mikrofon áll rendelkezésünkre.

A látássérült Könyvtárhasználókat Braille-írásos feliratok és a padlóburkolaton vezetősáv segíti az épületen belüli tájékozódásban.

 Regisztráció

Könyvtárunkat mindenki használhatja. A Könyvtárhasználót ingyenesen illetik meg a következő alapszolgáltatások:

  • Könyvtárlátogatás.
  • A Könyvtár dokumentumainak helyben használata (könyvek, folyóiratok, Cd-k, DVD-k, CD-ROM-ok).
  • Állományfeltáró eszközök használata (elektronikus /online katalógus).
  • Információ a Könyvtár és a könyvtári rendszer szolgáltatásairól.

A Könyvtár az ingyenes szolgáltatásokat igénybe vevő Könyvtárhasználónak a Könyvtárhasználati Szabályzatban meghatározott adatait beiratkozási díj nélkül regisztrálja.

Beiratkozás

Könyvtárunkba történő beiratkozással Ön jogosult lesz a Könyvtár dokumentumainak kölcsönzésére, hosszabbítására, foglalására, előjegyzésére, online szolgáltatásainkra és könyvtárközi kölcsönzésre.

A beiratkozáskor a következő személyes adatait kell közölnie és igazolnia: név (asszonyoknál születési név is), anyja neve, születési helye, ideje és lakcíme.

Könyvtárunk kéri az Olvasó telefonszámát és e-mail címét is, ezen adatok közlése nem kötelező, de célszerű. E-mail cím megadásakor értesítjük Önt rendezvényeinkről, nyitvatartási időnk esetleges változásáról, az Önnél kint lévő dokumentumok kölcsönzési határidejének lejáratáról, az előjegyzett dokumentumok beérkezéséről.

Az Ön adatait a mindenkor érvényben lévő adatvédelmi törvénynek megfelelően kezeljük.

A beiratkozási díjat „A Könyvtár térítéses szolgáltatásai és egyéb díjai”c. 1. sz. melléklet tartalmazza.

A könyvtári tagság a beiratkozási díj befizetésétől számítva egy évre szól. Az egy év letelte után a tagságot újból érvényesíteni kell.

Az önálló keresettel nem rendelkezők esetében az anyagi felelősséget a jótálló vállalja a „Jótállási nyilatkozat” kitöltésével és aláírásával.

A Könyvtárhasználó a beiratkozáskor olvasói jogviszonyt létesít a Könyvtárral és hozzájárul, hogy az általa önként, okirattal megadott adatait a Könyvtár számítógépes nyilvántartásában rögzítse, és az erre vonatkozó jogszabályokban meghatározott módon nyilvántartsa, valamint az ott nyilvántartott adatokat a Könyvtárhasználó valósnak elfogadja.

A Könyvtárhasználó köteles a Könyvtárnak bejelenteni, ha a beiratkozáskor megadott személyes adataiban változás történt.

További információ: Könyvtárhasználati Szabályzat

 Kölcsönzés

A kölcsönzéshez vonalkóddal ellátott olvasójegyet biztosítunk. Könyvtárunkból egyszerre maximum 6 db könyvtári dokumentum kölcsönözhető 3 hét időtartamra. A 14 éven aluli gyermekek a Gyermekkönyvtárból kölcsönözhetnek, valamint a Könyvtáros engedélyével a Felnőtt könyvtárból.

A napilapok, hetilapok, folyóiratok – a legfrissebb számok és a bekötött folyóiratok kivételével – egy hétre kölcsönözhetőek.

2022-ben kölcsönzési toplista

kölcsönzések

dokumentum

43

 Kinney, Jeff: Egy ropi naplója

30

 Bartos Erika: Anna, Peti és Gergő

19

 Gárdonyi Géza: Egri csillagok

17

 Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk

16

 Taylor, Kathryn: Daringham Hall

15

 Donaldson, Julianne: Edenbrooke

15

 Kelényi Angelika, R.: Az ártatlan

15

 Mikszáth Kálmán: Szent Péter esernyője

14

 Carrigan, Ashley: Ikrek hava

12

 Náray Tamás: Zarah

11

 Corasanti, Michelle C.:                 A mandulafa

11

 Jókai Mór: A kőszívű ember fiai

10

 Brown, Borsa: Az arab fia

10

 Brown, Borsa: Az arab lánya

10

 Mallery, Susan: Sorsdöntő nyár

10

 Martin, Charles: Hegyek között

10

 Martin, Charles: Hosszú az út

10

 Murdoch, Emily: Ha megtalálsz

10

 Steel, Danielle: A kitüntetés

10

 Steel, Danielle: Vad víz

Helyben használat

A Helyismereti Gyűjteményben és az Olvasóteremben elhelyezett dokumentumok  helyben használhatók és csak egyedi elbírálás, engedély alapján kölcsönözhetők.

A napilapok, hetilapok, folyóiratok legfrissebb számai és a bekötött folyóiratok helyben használhatók.

Hosszabbítás

Ingyenes hosszabbítási lehetőséget biztosítunk 3 alkalommal, ha a dokumentumra nincs előjegyzés kérve. A negyedik hosszabbítás díjköteles. („A Könyvtár térítéses szolgáltatásai és egyéb díjai” c. 1.sz. melléklet)

A lejárati idő után történő hosszabbítás nem mentesít az addig felmerült késedelmi díj megfizetése alól.

A hosszabbítás történhet személyesen, telefonon, e-mailen, honlapunkon.

telefon: +36 / 48-525-080

e-mail: mkkm.konyvtar@gmail.com

honlap: www.kultedeleny.hu/konyvtaronline katalógus és hosszabbítás → olvasói állapot

 Előjegyzés

Amennyiben a keresett dokumentum megtalálható Könyvtárunk állományában, de kölcsönzés alatt van, előjegyzése kérhető (személyesen, telefonon, e-mailen, honlapunkon).

telefon: +36 / 48-525-080

e-mail: mkkm.konyvtar@gmail.com

honlap: www.kultedeleny.hu/konyvtaronline katalógus és hosszabbítás → olvasói állapot

Az előjegyzett és Könyvtárunkba visszaérkező dokumentumokat az Olvasó értesítéstől számolva 7 nyitvatartási napon át tarjuk fenn. Ezt követően az előjegyzést töröljük.

Könyvtárközi kölcsönzés

Könyvtárunk azokat a dokumentumokat, amelyek gyűjteményében nem találhatók meg, könyvtárközi kölcsönzés útján biztosítja Olvasói részére, melynek postai díját a Könyvtárhasználó fizeti. A másolatokért a kölcsönadó könyvtár térítési díjat kérhet. A más könyvtártól kapott dokumentumok használatának feltételeit a kölcsönadó könyvtár határozza meg.

 Oktatás, képzés

Gyermek csoportoknak, közoktatásban tanulóknak könyvtárhasználati órákat tartunk.

Előzetes bejelentkezés:  48 /525-080. telefonszámon.