A könyvtár minőségpolitikai nyilatkozata

Az edelényi városi Könyvtár általános gyűjtőkörű, nyilvános közkönyvtár, mely a társadalom minden rétege számára – függetlenül az életkori, műveltségi, világnézeti, foglalkozási, anyanyelvi hovatartozástól – kínál olvasnivalót és információt a művelődéshez, a tanuláshoz és a szabadidő eltöltéséhez.

A Könyvtár vezetése és munkatársai elkötelezettek, hogy használói számára korszerű és minőségi szolgáltatásokat nyújtsanak.

A Könyvtár biztosítja az esélyegyenlőséget az információhoz való hozzáférés területén, valamint a képességeikben korlátozottak könyvtárhasználatát is az épületen belül, szolgáltatásaiban és honlapján.

A Könyvtár működésére vonatkozó dokumentumokat, adatokat nyilvánosságra hozza.

A Könyvtár kulturált, minőségi, tiszta helyet biztosít látogatói számára.

A Könyvtár rendszeresen felméri a helyi használói igényeket, és ez alapján alakítja szolgáltatásait.

A szolgáltatások színvonalának eredményességét folyamatosan figyelemmel kíséri, és az esetleges hiányosságokat pótolja.

A munkahelyi kultúra megteremtésének feltétele a minőségi gondolkodás, melyet a munkatársak a munkavégzésük során kifejezésre juttatnak.

A munkatársak minőségi munkavégzésük érdekében szakmai továbbképzéseken, idegen nyelvi képzéseken fejlesztik tudásukat.

A Könyvtár minőségi szolgáltatásai érdekében lehetőségeihez mérten követi a korszerű információtechnológiát.

A Könyvtár támogatja az olvasáskultúra, a digitális írástudás fejlesztését, az egész életen át tartó tanulási folyamatot.

Az országos programokban való részvételével, valamint helyi színes rendezvények szervezésével biztosítja a könyvtárak és az olvasás népszerűsítését.

Készült: Edelény, 2020. január 2.