Könyvtárak – adatbázisok

www.mek.oszk.hu
A Magyar Elektronikus Könyvtárban csak magyar nyelvű vagy magyar ill. közép-európai vonatkozású, tudományos, oktatási vagy kulturális célokra használható dokumentumok kapnak helyet: elsősorban szöveges művek, kisebb részben pedig térképek és kották. Gyűjtik továbbá az elektronikus újságokat és folyóiratokat, valamint egyéb, könyvtári szempontból érdekes információforrások, szolgáltatások és dokumentumok címeit is.

www.oszk.hu
Az Országos Széchényi Könyvtár honlapja. Gyűjti a magyar és magyar vonatkozású írott kulturális örökség tárgykörébe tartozó dokumentumokat.

www.odrportal.hu MOKKA – ODR – Magyar Országos Közös Katalógus – Országos Dokumentum-ellátási Rendszer
Az 1997. évi CXL. törvény és az azt kiegészítő 73/2003. (V. 28.) Kormányrendelet lehetővé tette a nyilvános könyvtári ellátás érdekében egy országos dokumentumellátási rendszer kialakítását, amely többek között magában foglalja a könyvtárközi dokumentumellátást, a könyvtári dokumentumok lelőhely-nyilvántartását is. Az ODR keretében működő szolgáltató könyvtárak a nemzeti könyvtár, a nemzeti gyűjtőkörű könyvtár, az országos szakkönyvtárak, az állami egyetemi könyvtárak és a megyei könyvtárak.
Célja az, hogy megteremtse az információhoz és a dokumentumokhoz való hozzájutás azonos esélyét az ország bármely részén élő állampolgár számára a könyvtári rendszeren keresztül.

www.matarka.hu
Magyar folyóiratok tartalomjegyzékeinek kereshető adatbázisa, általában 5-10 évre visszamenőleg.

www.epa.oszk.hu
Elektronikus Periodika Archívum és Adatbázis, amely a magyar vonatkozású elektronikus időszaki kiadványok gyűjtőhelye.

nava.hu/
A NAVA – teljes nevén Nemzeti Audiovizuális Archívum – a magyar nemzeti műsor-szolgáltatói kötelespéldány-archívum, amely jellegénél fogva audiovizuális tartalmakat gyűjt. A NAVA olyan az elektronikus műsorok számára, mint az Országos Széchényi Könyvtár a nyomtatott kiadványok vagy a Magyar Nemzeti Filmarchívum a magyar filmek számára.

DIA
A Digitális Irodalmi Akadémia (DIA) 1998 tavaszán jött létre. Küldetése a legújabbkori és kortárs magyar irodalom kiemelkedő alkotásainak átmentése a digitális korba, értékeinek megőrzésével, közvetítésével és népszerűsítésével.

keptar.oszk.hu/
A Digitális Képarchívum az Országos Széchényi Könyvtárban működő E-könyvtári Szolgáltatások Osztály fejlesztése. Az 1994-ben indult Magyar Elektronikus Könyvtár projekt célja a magyar vonatkozású, és oktatási, tudományos, illetve kulturális szempontból értékes digitális dokumentumok összegyűjtése, archiválása, katalogizálása és nyilvános szolgáltatása az Interneten.

www.oszk.hu/mdk
Magyar Digitális Képkönyvtár

MaNDA
Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet

A HUMANUS rendeltetése hozzáférhetővé tenni és szolgáltatni a humántudományok magyar vonatkozású tanulmányainak és cikkeinek bibliográfiai adatait, a kezdetektől napjainkig

A HUNGARICANA rendszer célja az NKA által támogatott közgyűjteményi digitalizálások eredményeinek bemutatása, publikálása. A honlap egyrészt információt ad a meghirdetett pályázatokról, közli a pályázati eredményeket, illetve egy publikációs felületet biztosít az elkészült adatbázisoknak.

ki.oszk.hu/
Könyvtári Intézet f
eladatai

  • a könyvtárak és a társadalom közötti kapcsolat fejlesztése;
  • a könyvtári szakemberek továbbképzése és iskolarendszeren kívüli képzése;
  • könyvtári és információs szolgáltatás fenntartása a könyvtári és információszolgáltatási tevékenység szakterületén;
  • az országos könyvtári rendszer működésével, a könyvtárhasználattal kapcsolatos kutatás, fejlesztés;
  • a könyvtári és rokon területi módszerekre vonatkozó szabványok, szabályzatok elkészítésének kezdeményezése és kidolgozása;
  • a könyvtári tevékenységre vonatkozó irányelvek, normatívák kidolgozása, módszertani tevékenység;
  • az országos könyvtári statisztikai adatok összesítése, elemzése és szolgáltatása;
  • részvétel a szakfelügyeleti vizsgálatokban, a szakfelügyeleti dokumentumok gyűjtésében és megőrzésében.
  • a miniszter által meghatározott egyéb feladatok.

Magyarországi Könyvtárak Adatbázisa

A KSZR (Könyvtári Szolgáltató Rendszer)
A Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer a falvak, kistelepülések lakói számára közvetíti a hazai könyvtári rendszer egésze által nyújtott szolgáltatásokat. A KSZR koncepcióját a Könyvtári Főosztály által felkért és működtetett stratégiai munkabizottság dolgozta ki 2004-2005-ben. A rendszer megvalósulása révén jelentős esély nyílik arra, hogy a falvak lakossága ugyanahhoz az információ- és dokumentumvagyonhoz juthasson hozzá, mint a városokban élők. Az országosan elérhető könyvtári szolgáltatások közvetítése – köztük az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer szolgáltatásai is – a helyi igények szerint könyvtárépület, könyvtári szolgáltató hely, illetve könyvtárbusz működtetése révén valósulhat meg.

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Könyvtárportál
Magyar Könyvtárosok Egyesülete Borsod Megyei Szervezete
A szervezet tagsága a megye községi, városi és felsőoktatási könyvtáraiban dolgozó szakemberekből áll. Nagy hangsúlyt fektet a személyes kontaktusok építésére, találkozók szervezésére. A hazai szakmai kapcsolatok mellett nagyon fontos feladat a határon túli könyvtárak, szakemberek munkájának figyelemmel kísérése és segítése.

www.rfmlib.hu/hu/content/borsod-miskolci-digitalis-konyvtar
Borsod-Miskolci Digitális Könyvtár

www.kithirlevel.hu/
Könyvtár Információ Társadalom

http://konyvkultura.kello.hu
Könyvkultúra Magazin

www.konyvkereso.hu
A legteljesebb hazai könyves adatbázis, ahol a könyvkeresésen, rövid ajánláson túl meg is rendelhetjük a kiadványt.

http://kello.hu/ Könyvtárellátó
Feladatainknak megfelelően cégünk teljességre törekvően tájékoztatja az iskolákat, könyvtárakat, illetve a lakosságot is minden magyar nyelven kiadott tankönyvről és kiadványról, biztosítjuk ezek megrendelhetőségét, a megrendelt kiadványokhoz szakmai szolgáltatásokat nyújtunk.

konyvtar.hu
A Könyvtárportál az NKA támogatásával, az OSZK Könyvtári Intézet fejlesztéseként jött létre, elsősorban a szakmai közönség számára.

konyvtar.lap.hu
Startlap könyvtár gyűjtemény.

www.kozlonyok.hu

A budapesti Goethe Intézet 1988 óta, a magyar és német kormány 1987. október 10-i, a két országban kölcsönösen felállítandó kulturális és információs központokról szóló megállapodásának alapján működik. Az intézet négy részlege: a kulturális programosztály, a könyvtár, a nyelviskola és a nyelvtanár-továbbképzés. Az intézet valamennyi egysége 2006 februárjától a kilencedik kerületi Ráday utcában található.

Európai Unió

europa.eu/index_hu.htm
Az Európai Unió hivatalos oldala. Hírek, szolgáltatások, az EU intézményei, dokumentumok. Minden, ami EU.

www.magyarorszag.hu/eu
Az Európai Unió szekcióban katalógusba rendezve megtaláljuk az uniót érintő összes információt. Országjelentések, az EU intézményei, kiadványok, közösségi politika, EU-lexikon – hogy csak a legfontosabbakat említsük. Fontos azonban, hogy az információkat nem a Kormányzati Portál szolgáltatja, hanem különböző, néha nem magyar nyelvű honlapok.

europa.eu.int/solvit
Lehet, hogy Ön éppen az Európai Unió egy másik országába szeretne költözni tanulás, munkavállalás céljából, céget szeretne alapítani, vagy egy másik tagállamban kívánja forgalmazni termékeit vagy szolgáltatásait? A SOLVIT egy olyan on-line problémamegoldó hálózat, amelyben a tagállamok közösen dolgoznak a belső piaci jogszabályok helytelen alkalmazásából fakadó problémák megoldásán. A SOLVIT segít Önnek, hogy megismerje az Önt a belső piacon megillető jogokat.

europa.eu.int/eur-lex/lex/hu/index.htm
EUR-Lex közvetlen és ingyenes hozzáférést biztosít az Európai Unió joganyagához. A rendszer lehetővé teszi az Európai Unió Hivatalos Lapjának a megtekintését, és magában foglalja többek között a szerződéseket, jogszabályokat, joggyakorlatot és a jogalkotási javaslatokat. Széles körű keresési lehetőséget biztosít. Minden tagország nyelvén elérhető.

www.euvonal.hu
Tények az EU-ról.Mindennapok az EU-ban. Minden, amit tudni kell a tagországokról – ízelítő a honlap kínálta lehetőségekből. Kérdéseket tehetünk fel a lapon keresztül, a válaszokat kategóriákba sorolva böngészhetjük.

www.eu.hu
Az Európai Bizottság Magyarországi Képviselete oldala. Háttéranyagok, sajtóközlemények, pályázati felhívások, EU-információs hálózat.

www.nfu.hu
A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség portálja.Megtalálhatók az I. Nemzeti Fejlesztési Terv felhasználásának napi statisztikái, valamennyi nyertes pályázat főbb adatai, a fejlesztéspolitikai dokumentumok társadalmi egyeztetésének eredményei. A weblap szolgáltatásai egyaránt segítik a pályázni kívánó és a már nyertes pályázókat.

europa.eu/whoiswho
Az Európai Unió hivatalos név-és címjegyzéke. Kereshetünk egy adott személyre, szervezeti egységre (pl. kiadóhivatal) vagy szervezeti hierarchia szerint (pl. Európai Bizottság).

www.euroinfo.hu
Az Európai Unió, az OECD, a Világbank, az Európa Tanács, az IMF és az Északi Tanács hivatalos kiadványainak magyarországi forgalmazója. Tájékozódhatunk a kiadványokról, rendelési lehetőséggel. Innen nyílik az Európa Szerver, a legnagyobb magyar nyelvű internetes adatbázis az Európai Unióról. A szerver csak előfizetéssel látogatható, ám kérésre 1 napos ingyenes belépést biztosítanak!

www.bruxinfo.eu
A brüsszeli European Information Service partnerportálja. EU-aktualitásokra és háttéranyagokra szakosodott internetes honlap, amely napi EU-hírszolgáltatást és heti kétszeri frissítésű online újságot kínál egy felületen. Kiemelt figyelmet szentel az EU-támogatásokkal, valamint az EU egységes piac szabályozásával összefüggő témáknak, platformot kínál EU-kutatási eredményeknek.

www.europass.hu
Az egységes Európa tagállamainak oktatási rendszerei különböznek egymástól. A végzettségek valamint a bizonyítványok, oklevelek formája, tartalma és a hozzájuk kapcsolódó szakmai, gyakorlati tudás országonként eltérő. Az Európai Parlament annak érdekében, hogy elősegítse képesítési rendszerek, bizonyítványok, szaktudások és kompetenciák átláthatóságát, a tagállamok közötti munkavállalási és tanulmányi célú mobilitást, 2005. január 1-től bevezette az Europass keretrendszert. Célja, hogy elősegítse a szaktudás külföldi megismertetését és ezáltal az elismerését/elismertetését. Uniós szinten egységes formátumban összehasonlíthatóvá, megismerhetővé teszi az egyén szaktudását, végzettségét, nyelvtudását, szakmai tapasztalatait. Tájékoztat, információt ad a hazai képzésekről, a képzést és kompetenciákat érintő változásokról, valamint a külföldön megszerzett képesítésekről.

www.europeana.eu/portal/
Európa vezető galériáik, könyvtáraik, levéltáraik és múzeumaik megtalálhatók. Könyvek és kéziratok, fotók, festmények, televízió és a filmek, a szobrászat és a kézművesség, naplók, térképek, kották és felvételek kereshetők.


Jog, jogtudomány

net.jogtar.hu/ Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye
A Wolters Kluwer Kft. ingyenes, hatályos jogszabálygyűjteményének oldala.
Az adott napon hatályos magyar jogszabályokat tartalmazza, és a jogszabály hatályos időállapotán túl az azt közvetlenül követő időállapotát.
njt.hu Nemzeti Jogszabálytár
A hétköznapi gyakorlatban használt közismert névvel illetett fontosabb jogszabályok listája (pl. KRESZ, ÁFA, PTK, stb. )

www.magyarorszag.hu/kereses/jogszabalykereso
A Hatályos jogszabályok elektronikus gyűjteménye a mai napon hatályos állapotukban tartalmazza – az önkormányzati rendeletek kivételével – az összes jogszabályt és az állami irányítás egyéb jogi eszközének szövegét, az esetleges módosításokkal egységes szerkezetben.

kozugy.kerszov.hu
Törvényeket és Országgyűlési határozatokat kereshetünk a CompLex Kiadó Kft. Közlönytár adatbázisában. Frissítés havonta egyszer történik, a CompLex Jogtár lemez zárását követően. A jogszabályok az elfogadott és kihirdetett szöveggel megegyeznek, de a módosításokat nem tartalmazzák. Egységes szerkezetű, naprakész szövegek a CompLex Jogtáron és az Online Jogtáron találhatók.

www.1000ev.hu
Jogtörténeti oldal, amely Magyarország törvényeit tartalmazza 1000-2003-ig.

www.magyarorszag.hu/allampolgar
Letölthető űrlapok, nyomtatványok, minta-adatlapok egy helyen állampolgárok számára.

birosag.hu
Országos Bírósági Hivatal


Gyűjteményes oldalak

www.radio.hu
A Magyar Rádió weboldala. A híranyag mellett számos kulturális, ismeretterjesztő, dokumentum- és magazinműsor ismertetője és teljes szöveges leirata is olvasható. Szabadszavas keresővel rendelkezik. A Hangtárban minden műsor meghallgatható az elhangzást követően 6 hónapig.

www.mtv.hu
A Magyar Televízió weboldala. A napi műsorokon túl a sorozatokról, és a magazinműsorokról is tájékozódhatunk. Szabadszavas keresővel rendelkezik. A keresés eredménye lehet szöveges hír, de a TV-ben látott adásrészlet is.

www.hirado.hu
A legfontosabb napi hírek, minden témában: kül- és belpolitika, időjárás, sport, bulvárhírek…. Bekapcsolhatja a Híradó on-line adását, kereshet a régebbi hírek, videók között.

www.nda.hu
A Nemzeti Digitális Adattár kulturális örökségünk digitalizált értékeihez biztosít széles körű hozzáférést. Az NDA az Interneten elérhető magyar nyelvű és magyar vonatkozású kulturális tartalmakat (pl. virtuális könyvtárak, múzeumok, műsor- és egyéb archívumok stb. digitális dokumentumait) katalogizálja, s egy közös keresőfelületen közvetlenül elérhetővé teszi azokat.

www.nava.hu
A Nemzeti Audiovizuális Archívum a magyar nemzeti műsorszolgáltatói kötelespéldány archívum. Gyűjtőkörébe tartoznak az országos földfelszíni terjesztésű televíziók és rádiók magyar gyártású műsorai. A NAVA olyan az elektronikus műsorok számára, mint az Országos Széchényi Könyvtár a nyomtatott kiadványok, vagy a Magyar Nemzeti Filmarchívum a magyar filmek számára. Ilyen kötelespéldány archívum eddig Magyarországon nem létezett. A NAVA különlegessége, hogy gyűjteményéhez on-line hozzáférést biztosít a törvény szabta kereteken belül. A gyűjtemény anyaga csak ún. NAVA-pontokon nézhető, de letöltése, egyéb felhasználása tilos!

ekultura.hu
Internetes kulturális oldal. 2003. november 17-én kezdte meg működését non-profit alapon működő kulturális portál. Akkoriban az volt, és manapság is az a céljuk, hogy az évente megjelenő több ezernyi könyv, film és lemez közül az általuk említésre, megismerésre méltókat ajánlj’k mindazok számára, akiknek fontos az olvasás, filmnézés, zenehallgatás…

A legnagyobb magyar kulturális portál. Jelenleg több mint 3800 oldalt számláló anyag, megalkotása 1998-ban kezdődött.

hu.bab.la/szotar/
Jelenleg 25 nyelven elérhető, a szótárakon kívül különféle kifejezésgyűjteményeket, igeragozási táblázatokat és játékokat is kínál. Magyar-angol szótárunk példamondatokkal és szinonimákkal is segíti az eredményes nyelvtanulást. Interaktív rendszert hoztunk létre – felhasználóink online fórumainkon tehetik fel kérdéseiket, fordításokat javasolhatnak, kvízek segítségével tehetik próbára tudásukat. A honlap és minden funkciója ingyenesen használható.

www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=9743 Hasznos pályázati linkek
osztondij.lap.hu/


Szűrőszoftvereket

• Norton Family

https://onlinefamily.norton.com/familysafety/loginStart.fs?inid=hu_2010June_NOF&ULang=hun?inid=emea_hu_module3_norton_family

• Dolphin Knight

www.hfcnetwork.hu/dolphin.php

Microsoft Windows Családbiztonsági Beállítások

www.webvelem.hu


Közadatok

http://kozadat.hu/ A kormányzat hivatalos honlapja.
A portál a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium szakmai felügyelete alatt működik, a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató zRt. üzemelteti. Közadatkereső.

www.kozadattar.hu A kormányzat hivatalos honlapja.
A közadatkereső használatával bárki hozzáférhet a közzétételre kötelezett szervek közzétett adataihoz, pontosabban az arra utaló hivatkozásokhoz.

www.ksh.hu/   Központi Statisztikai Hivatal
FELADATA: adatfelvételek megtervezése, adatok felvétele, feldolgozása, tárolása, elemzése és közzététele, az egyedi adatok védelme. A hivatal adatokat szolgáltat az országgyűlés és a közigazgatás szervei, a társadalmi szervezetek, az érdekképviseletek, a helyi önkormányzatok, a köztestületek, a tudományos élet, a gazdasági szervezetek, a lakosság és a hírközlő szervek, valamint a nemzetközi szervezetek, a külföldi felhasználók részére.

Kreatív ötletek, ajándékok

http://kreativ.lap.hu/
http://www.kreativcafe.hu/
http://www.kreativvagyok.hu/
http://www.tyukanyo.hu/articles/0/40/kezmuvesseg-1.html
http://www.prittworld.com/hu/pritt-world/kezmuves-oetletek.html

Készíts papírból könyvjelzőt!

Üvegmatrica sablonok

http://kifesto.atw.hu/
http://www.uvegmatricafesto.extra.hu/
http://a-x.hu/page.php?97
http://skkreativ.lapunk.hu/?modul=oldal&tartalom=47799