A könyvtár küldetésnyilatkozata

Az edelényi Városi Könyvtár 1952 óta működő, az Edelény Városi Önkormányzata által fenntartott, általános gyűjtőkörű, nyilvános közkönyvtár.
A település közösségeinek otthona, a helyi kultúra értékeinek őrzője, a mindennapi információ forrása. Sokszínű programjaival hozzájárul a város kulturális eseményeihez. Feladata, hogy mindenki számára biztosítsa az információhoz való szabad hozzáférést.
Küldetését folyamatosan bővülő dokumentumállományával, a felhasználói igényeknek megfelelő szolgáltatásaival, a könyvtárosok emberi hozzáállásával, szakmai felkészültségével biztosítja.

Küldetésével támogatja:

 • az esélyegyenlőséget az információhoz való hozzáférés területén,

 • a hátrányos helyzetűek és a képességeikben korlátozottak könyvtárhasználatát,

 • az oktatást és az élethosszig tartó tanulást,

 • az olvasáskultúra fejlesztését,

 • a gyermekek olvasóvá válását, a könyvtári környezet megszerettetését

 • a szabadidő hasznos eltöltését,

 • a helyi közösségeket,

 • a kulturális értékek megőrzését,

 • a város és környékének helytörténeti dokumentumaihoz való hozzáférést,

 • új technológiák alkalmazását,

 • az országos könyvtári rendszerekkel az együttműködést,

 • a könyvtárhasználat népszerűsítését.

2020. január 02.