Katalógus

Honlapunkon www.kultedeleny.hu a könyvtár oldaláról az Online Katalógus  menüben kereshet a Könyvtárunk állományában meglévő dokumentumokra.

A katalóguson belül a menüpontok használatát tájékoztató magyarázat segíti.

Olvasói állapot

Az „olvasói állapot” menüpontot honlapunk „Kezdőoldaláról” eléri az „Online katalógus és hosszabbítás” menüre kattintva. Az „olvasói állapot menüpontban megnézheti kölcsönzött dokumentumainak (könyv, DVD, CD) tételes listáját, határidejét, tartozásait, előjegyzéseit, foglalásait és meghosszabbíthatja a kölcsönzött dokumentumokat.

A belépéshez szükséges az Ön azonosítója és jelszava:

Azonosító: az olvasójegyének száma (a vonalkód alatti szám)

Jelszó: születésének dátuma (év, hónap, nap)

Pl.: Ha Ön 1970. 12. 20-án született, akkor az Ön jelszava: 19701220

A jelszót az első belépés után célszerű megváltoztatni!

I.    lépés 

II.   lépés

E-mail

Azok a beiratkozott Olvasók, akik e-mail címüket is megadják, emlékeztető levelet kapnak az általuk kölcsönzött könyvtári dokumentumok kölcsönzési határidejének lejártáról, valamint az előjegyzett dokumentumok beérkezéséről, rendezvényeinkről és a nyitvatartási idő esetleges változásáról.

Elektronikus dokumentumok – Edelényi Digitális Könyvtár

Honlapunkon megtalálja az Edelényi füzetek és a Borsodi Tájház közleményei kiadványsorozatunkat.

Helyismereti adatbázis

Honlapunkon a Helyismereti adatbázis menüben megtalálja Edelény és környéke helyismereti cikkeinek bibliográfiai adatait (napilap, hetilap, folyóirat címe, szerző, évfolyam, szám, tárgyszó, oldalszám).

Számítógép- és internethasználat

A számítógépeket regisztrált olvasók, látogatók vehetik igénybe térítés ellenében. A térítési díjakat a Könyvtárhasználati Szabályzat 1. sz. melléklete „A Könyvtár térítéses szolgáltatásai és egyéb díjaitáblázat tartalmazza.

Könyvtárunkban ingyenes eÜgyintézés kérhető nyitva tartási időben: https://ugyfelkapu.magyarorszag.hu/

A gépek használatát a kölcsönzői térben kell kérni a Könyvtárostól, egy gépnél maximum két személy foglalhat helyet.

  • A számítógép-használó tevékenységével nem sértheti meg a hatályos jogszabályokat, a szolgáltatást nem használhatja törvénybe ütköző cselekményre (a hálózaton elérhető adatok illetéktelen használatára, módosítására, a hálózat biztonságát veszélyeztető információk, programok terjesztésére). A közízlést sértő Web-oldalak látogatása nem megengedett. Az ezekről való nyomtatást a Könyvtár megtagadja.
  • Könyvtárunk a számítógépeket (internet-hozzáférés) a kiskorúak védelme érdekében szűrőprogrammal látta el.
  • A nyomtatási szándékot kérjük előre jelezni a Könyvtárosnak.
  • Kérjük, hogy a számítógép beállításait, menürendszerét ne módosítsa.
  • A számítógép- és internethasználathoz igény esetén segítséget nyújtunk.
  • A Könyvtárban saját laptop használható, de WiFi szolgáltatás nem áll rendelkezésünkre.
  • A Könyvtárban használt technikai eszközök épségéért a felhasználók anyagi felelősséggel tartoznak. A felhasználó köteles minden észlelt üzemzavart jelezni a Könyvtárosnak.
  • A gépek használatát a Könyvtár zárása előtt 10 perccel kérjük befejezni. A géphasználat befejeztével a számítógépet nem kell kikapcsolni.
  • Az internethasználati szabályzat megsértése esetén a Könyvtár eltilthatja az igénybevevőt az internet használatától.

Tel.: 48 / 525-080

További információ: Könyvtárhasználati Szabályzat