A könyvtár 2021. évi statisztikai mutatója

Gyűjteményünk 2021-ben
852 db könyvvel,
1 db bekötött folyóirattal,
8 db hangdokumentummal,

78 féle időszaki kiadvány (napilap, hetilap, folyóirat) állt az olvasók rendelkezésére, melyből 59 féle folyóiratot a Nemzeti Kulturális Alap támogatott.

A könyvtár teljes dokumentumállománya 2021. december 31-én: 53.492 db

Ebből:

52.988 db    könyv és bekötött folyóirat
246 db    hangdokumentum (CD, hangoskönyv),
168 db    képdokumentum (DVD),
90 db    elektronikus dokumentum (CD-ROM, DVD-ROM)
Könyvtárhasználat:
  • Regisztrált használók száma: 1.683 
  • Kölcsönzött dokumentumok száma (kivitt és helyben kölcsönzött): 21.117 db
  • Távhasználat (telefon, fax, e-mail, OPAC, honlap): 65.925 alkalom
  • Könyvtárközi kérések (beérkezett és küldött) száma: 10
  • Referensz (tájékoztató) kérdések száma: 3.290

Internethasználat (alkalom): 21                                                                             

Rendezvények:

Felnőtt rendezvények száma: 4 Felnőtt rendezvények látogatóinak száma: 95 fő
Gyermek rendezvények száma: 8 Gyermek rendezvények látogatóinak száma: 162 fő
Könyvtárismereti órák (általános iskolásoknak) száma: 1 Könyvtárismereti órák látogatóinak száma: 20 fő
Kiállítások száma: Kiállítások látogatóinak száma: